Diagnosticarea precoce a icterului neonatal cu ajutorul fosfatazei alcaline

Diagnosticarea precoce a icterului neonatal cu ajutorul fosfatazei alcaline

Vlad Dima,  Andreea Calomfirescu-Avramescu, Spitalul Clinic Filantropia, Bucureşti
Luminiţa Pӑduraru, Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa”, Iaşi
Simona Vlӑdӑreanu, Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, Bucureşti