Transportul neonatal – experiența Republicii Moldova

02 oct. 2021
15:15 - 15:35

Transportul neonatal – experiența Republicii Moldova

Larisa Crivceanscaia,  IMSP Institutul Mamei şi Copilului, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” Chișinău, Republica Moldova