Comitetul științific și de organizare

a Conferinței Asociației de Neonatologie din România

Comitet științific și de organizare


PREȘEDINTE CONFERINȚĂConf. dr. Manuela CUCEREA
PREȘEDINTE DE ONOARE


Prof. dr. Maria STAMATINPREȘEDINTE COMITET DE ORGANIZARE


Dr. Radu GALIȘCOMITET ȘTIINȚIFIC

 • Prof. dr. Dan STEWART

 • Prof. dr. Boris KRAMER

 • Prof. dr. Silvia STOICESCU

 • Prof. dr. Maria STAMATIN

 • Prof. dr. Mărioara BOIA

 • Conf.. dr. Cătălin Cîrstoveanu

 • Conf. dr. Manuela CUCEREA

 • Conf. dr. Livia OGNEAN

 • Șef lucr. dr. Andreea AVASILOAIEI

 • Dr. Ligia BLAGA

 • Dr. Gabriela OLARIUCOMITET DE ORGANIZARE

Președinte Dr. Radu GALIȘ

Prof. dr. Maria STAMATIN

Conf. dr. Livia OGNEAN

Șef lucr. dr. Andreea AVASILOAIEI

Dr. Eugenina POPOVICI